luni, 7 martie 2011

Prima mențiune a numelui România, facuta intr-o lucrare stiințifica


Dimitrie Daniil Philippide a fost un călugăr erudit, istoric și om de litere grec, profesor la Academia Domnească din București.
A publicat în limba greacă la Leipzig în 1816, o Istorie a României și o Geografie a României, care formau partea I-a și a II-a din primul volum, al unei lucrari concepute pe un plan mai larg.
Titlul complet al celei dintâi este: Istoria României, sau expunerea celor mai însemnate întâmplări amintite în stânga Istrului de jos, de la năvălirea egiptenilor până la așezarea conducătorilor români în Țara Românească și în Moldova, acum alcătuită întâi și tipărită la Lipsca Saxoniei, în litografia lui Tauchnitz. Tomul I, partea I-a.
Cealaltă parte se intitulează Geografia României ca mijloc pentru o mai bună și mai deplină înțelegere a istoriei ei, acum etc. (tomul I, partea II-a.), lucrare însoțită și de trei hărți dintre care una priveștre toate Țările românești, peste care stă scris “Rumunia”.
Philippide delimitează teritoriul național al românilor atât în textul descrierii, cât și în hărți. Este cel dintâi care, într-o lucrare științifică, dă și încetățenește numele de România “pentru locul întâi pe care-l țin românii, atât prin vechimea, cât și prin numârul lor” (Istoria României).

2 comentarii: