sâmbătă, 9 iulie 2011

Fatima şi Toth Atlantul - previziuni sumbre


Autor: Ionel Grama (Lumea Misterelor)
Intr-un mesaj electronic trimis pe 13 octombrie 2010, dna Corina Savu ne întreabă: „Ce părere aveţi despre cel de-al treilea secret de la Fatima, un război nuclear? Dar despre tăbliţele de smarald cu numerele 12-15 ale lui Toth? Aştept răspuns în revista dvs.“
„Apoi asupra omului se va abate marele război ce va cutremura Pămîntul şi îl va îndepărta de la drumul său. Da, iar apoi Fraţii întunecaţi vor începe războiul dintre Lumină şi întuneric. Cînd omul va fi cucerit din nou oceanul şi va zbura în aer cu aripi asemeni păsărilor; cînd va fi învăţat să strunească fulgerul, atunci va începe timpul războiului. Mare va fi bătălia, mare războiul dintre întuneric şi Lumină. Naţii se vor ridica împotriva naţiilor, folosind forţele întunericului ca să distrugă Pămîntul. Arme puternice vor nimici pămîntenii, pînă cînd jumătate dintre popoare vor dispărea”. După cum fierbe omenirea, se pare că sîntem destul de aproape de cele prezise de marele necunoscut. Legat de problema cu Fatima, lucrurile sînt ceva mai neclare, deoarece istoria apariţiilor Fecioarei Maria începe cu mult înaintea celor din localitatea portugheză. Dar să recapitulăm puţin evenimentele.
In 1846, în satul La Salette din Franţa, doi copii - Melanie Calvat şi Maximin Giruad - au spus că au vorbit cu Fecioara Maria, care le-a prezentat sfîrşitul lumii în culori atît de sumbre, încît, atunci cînd a auzit relatarea, Suvernaul Pontif a început să plîngă.
In 1860, o călugăriţă din Australia, Theresa Steindel, primeşte un nou mesaj de la Fecioară, care completează avertismentele iniţiale: „O boală cumplită, nevindecabilă, îi va lovi pe oameni şi îi va lăsa fără apărare. Radiaţiile venite de sus vor acoperi lumea de flăcări”. In 1896, o călugăriţă carmelită din Palestina primeşte şi ea o nouă comunicare, în care i se spune: „Vor fi trei zile de întuneric complet şi în acest răstimp trei pătrimi dintre oameni vor dispărea”.
La 13 mai (în unele documente este dată luna iulie) 1917, Fecioara apare la Fatima, Portugalia, şi vorbeşte de şapte ori cu nişte copii care-şi păşteau oile în locul numit Conca di Iria, cărora le încredinţează trei secrete deosebite, despre cel de-al treilea spunîndu-le: „Acesta să nu-l spuneţi nimănui”. Referitor la această indicaţie, s-a pus legitim întrebarea: atunci de ce le-a mai spus acel lucru, dacă nu trebuie să-l ştie nimeni? Trecînd peste acest aspect, doi dintre copii, Jacinta şi Francisco Marto, au murit, luînd cu ei taina celei de a treia comunicări, deşi s-au făcut presiuni, inclusiv ameninţări asupra lor, atît din partea guvernanţilor, cît şi a bisericii. Primul „secret” de la Fatima descrie Iadul şi modul în care vor fi supuşi chinurilor cei păcătoşi. Al doilea „secret” se referă la creşterea puterii Rusiei, a influenţei acesteia şi la modul în care va fi (re)adusă pe calea credinţei. Am pus între ghilimele cuvîntul secret, deoarece mesajele respective, ca de altfel toate cele care au urmat, nu au nimic secret, ele fiind doar ameninţări/avertizări axate pe evenimente geopolitice mai mult sau mai puţin actuale, pe care le regăsim şi în alte locuri şi ocazii. S-a făcut mare vîlvă pe tema celui de-al treilea „secret” de la Fatima.
La 9 ianuarie 1944, bolnavă de pleurezie, sora Lucia, ultima care ştia secretul, s-a hotărît să îl aştearnă pe hîrtie. Plicul sigilat l-a trimis episcopului Jose da Silva (decedat în 1957), care a încercat să îl predea mai departe, dar Vaticanul a refuzat să îl preia. Ceva mai tîrziu însă, Lucia îşi modifică hotărîrea şi spune că: „Al treilea secret nu este destinat a fi revelat. A fost destinat numai Papei şi ierarhilor imediat subordonaţi lui. Doamna Noastră nu a spus niciodată că trebuie să fie făcut public cel mai tîrziu în 1960. Secretul era pentru Papă”. In continuare s-au scris cărţi şi s-a ţesut o întreagă istorie, plină de suspans, în care mai mulţi suverani pontifi au refuzat să deschidă plicul misterios sau, după ce l-au deschis şi au citi taina într-un cadru absolut izolat, l-au sigilat înapoi „îngroziţi”. In fine, au apărut noi comunicări, brodate pe aceeaşi apariţie de la Fatima. In 1973, Agnes Sasagawa, călugăriţă la Mînăstirea Akita din Japonia, a primit şi ea o altă comunicare, prin care i s-a spus: „Multe naţiuni vor fi distruse… Focul va cădea din ceruri şi o mare parte a omenirii va fi anihilată. Cei care vor supravieţui îi vor invidia pe cei care au murit încă de la început, pentru că ei vor avea de înfruntat o disperare mai grea decît moartea”. Deci nimic nou, aceleaşi spaime faţă de un viitor pe care doar îl intuim. S-a aflat totuşi în ce constă cel de-al treilea secret, atît de teribil şi de bine ascuns zeci de ani.
Cititoarea noastră va fi probabil dezamăgită, deoarece nu e vorba de niciun război nuclear, ci de… Dar mai bine să reproducem declaraţiile unor înalţi prelaţi catolici. In noiembrie 1980, La Fulda, Germania de Vest, referindu-se la cel de-al treilea secret de la Fatima, Papa Ioan Paul al II-lea a afirmat: „Trebuie să ne pregătim, într-un timp nu prea îndepărtat, să suferim mari încercări, care ne vor cere hotărîrea de a pierde chiar viaţa… Prin rugăciunea voastră şi a mea, e posibil să ne îndulcim această soartă, dar nu e cu putinţă să o înlăturăm, căci numai în acest chip Biserica poate fi reînnoită... Trebuie să fim tari. Trebuie să ne pregătim să ne încredinţăm lui Hristos şi Prea Sfintei Sale Mame”(ziarul Stimme des Glaubens). La 16 septembrie 1984, Monseniorul do Amaral de Leiria, episcopul de la Fatima, spunea: „Secretul de la Fatima nu vorbeşte nici de bombe atomice, nici de capete nucleare, nici de rachete Pershing sau SS-20. Conţinutul său nu priveşte decît credinţa noastră… Pierderea credinţei unui continent e mai rea decît dispariţia unei naţiuni; şi e adevărat că şi credinţa scade continuu în Europa”. In fine, se spune că sorei Agnes i s-ar fi transmis, în 1973, următorul mesaj: „Rugaţi-vă pentru Papă, episcopi şi preoţi… Biserica se va umple de cei ce acceptă compromisuri, iar demonul va convinge mulţi preoţi şi suflete sfinte să abandoneze slujirea lui Dumnezeu”.
Cert este că în prezent se vorbeşte şi de un al patrulea secret de la Fatima, care a apărut deja prin diverse publicaţii şi care pare mai degrabă un fel de analiză politică a situaţiei actuale, spaţiul nepermiţîndu-ne să îl reproducem în totalitate.

2 comentarii: